ASTRA Concept Sp. z o.o.

PN - EN ISO 9001 : 2001 i Kryteria WSK
ZESTAWY DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ
 
ROZPOZNANIE CHEMICZNYCH SKAŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH
 
SYSTEM ROZPOZNANIA SKAŻEŃ CHEMICZNYCH
 
MONITOROWANIE SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH
 
SYSTEM ROZPOZNANIA SKŻEŃ BIOLOGICZNYCH
 
ODKAŻALNIKI I DETERGENTY
 
INDYWIDUALNE ZESTAWY PRZENOŚNE DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ
 
ZESTAWY DO MYCIA I CZYSZCZENIA
 
DOZYMETRIA RUTYNOWA
 
SYSTEM DOZYMETRII WOJSKOWEJ
 
MEDYCYNA FIZYCZNA

Designed by