ASTRA Concept Sp. z o.o.

Dawkomierze osobiste Dawkomierze grupowe Dozymetria Promieniowanie jądrowe Promieniowanie jonizujące Czytniki dawkomierzy Skażenia promieniotwórcze Skażenia chemiczne Skażenia biologiczne Środki trujące Środki toksyczne Wykrywanie skażeń Detekcja skażeń Likwidacja skażeń Odkażanie Dekontaminacja Odkażalniki Dezaktywacja Ochrona przed skażeniami Odzież ochronna Filtracyjna odzież ochronna
Dawkomierze osobiste Dawkomierze grupowe Dozymetria Promieniowanie jądrowe Promieniowanie jonizujące Czytniki dawkomierzy Skażenia promieniotwórcze Skażenia chemiczne Skażenia biologiczne Środki trujące Środki toksyczne Wykrywanie skażeń Detekcja skażeń Likwidacja skażeń Odkażanie Dekontaminacja Odkażalniki Dezaktywacja Ochrona przed skażeniami Odzież ochronna Filtracyjna odzież ochronna
PN - EN ISO 9001 : 2001 i Kryteria WSK
Rys historyczny
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Astra" Sp. z o.o. zostało założone w dniu 19 kwietnia 2000 roku.

W dniu 8 maja 2000r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, rozpoczynając działalność gospodarczą w dniu 30 czerwca 2000r., którą pomyślnie i nieprzerwanie kontynuuje.

Zakres działalności
 

Od rozpoczęcia działalności Spółka zajmuje się hurtowym obrotem handlowym usługami oraz towarami, a także ich częściami, produkowanymi w specjalnych warunkach technicznych oraz technologicznych, przeznaczonych dla celów wojskowych, policyjnych i organizacji paramilitarnych.

Równolegle rozwijane są nowe obszary działalności ukierunkowane na technologie oczyszczania oraz ekologicznej utylizacji niebezpiecznych substancji, a także na urządzenia, sprzęt oraz technologie monitorowania, rozpoznania oraz likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Uprawnienia i certyfikaty
 

PHU "ASTRA" Sp. z o.o. posiada następujące uprawnienia i certyfikaty:

  1. Koncesję nr B-035/2003 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
    • Obrotu hurtowego rodzajami broni i amunicji - określonymi w ust. 1-21 i 24-28 Załącznika nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja - Dz.U. Nr 145, poz. 1625,
    • Obrotu hurtowego wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowy lub policyjnym - określonymi w Załączniku nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do rozporządzenia Rady Ministrów: WT I - ust. 6-8 pkt 2-4, WT II - ust.1-13, WT V - ust. 7-9, WT VI - ust.1-4, WT VII - ust. 1, WT VIII - ust. 1-4, WT XIV - ust. 1-13.
  • Certyfikat Systemu Jakości Nr JW. - 49/2/2003 w zakresie:
    • Obrotu z zagranicą towarami, technologiami oraz usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa z zachowaniem kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK w zakresie spełnienia normy PN-EN ISO 9001: 2001 i Kryteriów WSK, zarejestrowany dodatkowo w systemie IQNet pod numerem PL-JW-49/2/20
Zarząd Spółki
 
wyślij wiadomość Marek MAŁECKI - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
wyślij wiadomość Tomasz MAŁECKI - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych
Adres Spółki
 
Siedziba zarządu oraz biuro handlowe:
ul. Przy Agorze 28 lok. 10
01-930 Warszawa
POLSKA

Designed by