SYSTEM DOZYMETRII WOJSKOWEJ
Producent: MGP Instruments synOdys Group SA - Francja

Powrót do Oferta
SOR/T
Taktyczny dawkomierz grupowy i osobisty promieniowania gamma i neutronowego
XOM/T
Taktyczny czytnik dawkomierzy
IRD 2000
Kalibrator dawkomierzy


 

Designed by